เอกสารเผยแพร่

Publication

เอกสารเผยแพร่/Publication

แบบฟอร์ม 56-1

(Form 56-1 One Report) ประจำปี 2565 (ไทย)

แบบฟอร์ม 56-1

(Form 56-1 One Report) ประจำปี 2563 (ไทย)

Form 56-1

(Form 56-1 One Report) Yearly 2022 (English)

Form 56-1

(Form 56-1 One Report) Yearly 2020 (English)

แบบฟอร์ม 56-1

(Form 56-1 One Report) ประจำปี 2564 (ไทย)

Form 56-1

(Form 56-1 One Report) Yearly 2021 (English)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

  • บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • DHouse Pattana Public Company Limited

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000

  • 043 -722 -999
  • 092-665-5656
  • 08:00 - 17:30