เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท

Company Documents

หนังสือรับรองบริษัท

(Registrar's Affidavit)

ข้อบังคับบริษัท

(Articles of Association)

หนังสือบริคณท์สนธิ

(Memorandum of Association)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

  • บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • DHouse Pattana Public Company Limited

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000

  • 043 -722 -000
  • 092-665-5656
  • 08:00 - 17:30